“Er is bewijs dat de makers van de eerste grottekeningen vrouwen waren”

In haar boek ‘Ondergeschikt’ ontmaskert wetenschapsjournalist Angela Saini de subjectieve blik van de wetenschap op vrouwen. Zijn vrouwen biologisch voorgeprogrammeerd om monogaam en seksueel terughoudend te zijn? Geloofde Charles Darwin echt dat vrouwen intellectueel inferieur zijn aan mannen? In ‘Ondergeschikt’ vernietigt Saini genderstereotypen. Verschillen tussen de seksen zijn boven alles cultureel bepaald. Foto’s Selma Franssen

Je boek ‘Ondergeschikt’ haalt heel wat wetenschappelijk onderzoek over sekseverschillen onderuit. Het lijkt wel alsof wetenschappers soms bewust naar verschillen tussen mannen en vrouwen zochten, waar die er niet zijn.
“Als de samenleving ongelijk is, dan beïnvloedt die ongelijkheid de theorieën en academische ideeën die door die samenleving geproduceerd worden, die daarna dan op hun beurt weer de samenleving beïnvloeden. Het is een zelfversterkend mechanisme. Neem Charles Darwin. Darwin leefde in Victoriaans Groot Brittannië, een tijdperk met heel strikte regels en normen voor hoe vrouwen zich moesten gedragen. De ideale vrouw was een onderdanige echtgenote en moeder. Ze had geen stemrecht, geen toegang tot hoger onderwijs of de beroepswereld. Ze kon niet leven zoals mannen dat deden.

Dit was de realiteit waarin Darwin leefde en hij nam aan dat het onvermogen van vrouwen om te bereiken wat mannen bereikten, ingeschreven was in hun biologie. Dat had invloed op andere mannelijke biologen, die ook weer in de biologie op zoek gingen naar sekseverschillen. Er waren biologen die zeiden dat de strijd voor het vrouwenstemrecht een verspilling van vrouwelijke reproductieve energie was. Dat vrouwen kleinere hersenen hadden en daardoor minder intelligent waren. Alles wat ze deden diende het bestaande idee dat vrouwen intellectueel inferieur waren.”

“Alles wat de Victoriaanse biologen deden diende het bestaande idee dat vrouwen intellectueel inferieur waren.”

Nemen we wetenschappelijke ideeën te snel voor waarheid aan? 
“Een van de problemen met in het bijzonder de sociale wetenschappen is dat we ze als volledig objectief beschouwen. We denken dat de experts alwetend zijn,

Dit artikel is enkel beschikbaar voor abonnees

Word dus snel lid!

Jaarabonnement

Neem een Jaarabonnement

De beste artikels en strafste interviews worden niet zonder jou geschreven.

Word lid en krijg 2 bookzines per jaar, toegang tot alle online artikels en allerlei leuke extra’s.

Naar de winkel!

Online abonnement

Neem een Jaarabonnement

Of neem een online abonnement en krijg toegang to alle artikels op de site.

Naar de winkel!

Zonder jou geen Charlie!

Kom bij de leukste club van het internet en krijg: 2 bookzines per jaar, Charlie goodies en toegang tot alle online artikels.

En het allerbelangrijkste: de wetenschap dat je bijdraagt aan een stem die nodig is!

Colofon

  • Hoofdredactie Jozefien Daelemans
  • Chef redactie Selma Franssen
  • Marketing & partnerships Sophie Docx
  • Art Direction & fotografie Sarah van Looy Carmen de Vos Sandra Mermans
  • Design & code Birdseye design
Adres Redactie

LDV United
t.a.v. Charlie Magazine
Rijnkaai 100
2000 Antwerpen