Oproep

Oproep: Op zoek naar zin

Oproep: Op zoek naar zin

Waar komt zin in seks bij vrouwen vandaan? Komt opwinding uit de lucht vallen of is het een reactie op een prikkel of fantasie? “Verlangen is zowel een begrip als een werkwoord, en met meer kennis erover kunnen we gezondere en meer bevredigende relaties hebben.” Dat is het uitgangspunt van het onderzoek van Masterstudente Seksuologie aan de KU Leuven, Sofia Prekatsounaki.

Vrouwelijk seksueel verlangen stond lange tijd niet op de maatschappelijke agenda. De relatief recente erkenning van de vrouw als seksueel wezen met eigen verlangens brengt een nieuwe zoektocht naar evenwicht met zich mee. Volgens onderzoekster Sofia Prekatsounaki wordt deze erkenning door vrouwen wel eens als een verplichting ervaren. Ook Vuile Lakens oprichtster Heleen Debruyne vindt het geen positieve evolutie dat we in plaats van over ons libido te praten, het met roze pilletjes die wonderen beloven proberen meer leven in te blazen. Hoe meer we weten over het hoe en waarom van onze seksuele beleving, hoe beter erover gepraat kan worden. Op www.opzoeknaarzin.com kunnen vrouwen tussen 18 jaar en de menopauze een vragenlijst invullen die de onderzoekers helpt om een beter beeld te krijgen van het hoe en wat van vrouwelijk seksueel verlangen. Sofia vertelt ons waarom zij dit onderzoek opzette en wat ze met de resultaten hoopt te bereiken.

Vanwaar dit onderzoeksonderwerp? Wat is je motivatie?

“Ik ben verlangen gaan onderzoeken omdat het een fascinerend concept is. Van de vier fases van de menselijke seksuele beleving – verlangen, opwinding, orgasme en herstel, blijft verlangen de meest mysterieuze. En lastige. Terwijl de andere fases duidelijke fysiologische componenten hebben en zich aan natuurwetten onderwerpen, laat verlangen zich niet zo makkelijk vatten. Juist omdat het minder aan eenduidige biologische functies verbonden is, is verlangen veel vatbaarder voor sociale beïnvloeding. En toch is het net vaak rebels en lang niet altijd politiek correct.

Voor leukere, betere seks is verlangen onmisbaar. Zonder verlangen wordt de menselijke seksuele beleving namelijk mechanisch en leeg.

Maar ik ben verlangen ook beginnen onderzoeken omdat het een belangrijk en waardevol fenomeen is. Dat merk je als je goed luistert naar de klachten waarmee vrouwen en koppels zich aanmelden bij een seksuoloog of relatietherapeut. Soms willen mensen –zowel mannen als vrouwen – meer seks. Maar wat ze vooral willen is betere, leukere seks. En dat heeft niets met gekke standjes en zweepjes te maken (althans niet per se). Voor leukere, betere seks is verlangen onmisbaar. Zonder verlangen wordt de menselijke seksuele beleving namelijk mechanisch en leeg. Verlangen voegt complexiteit en transcendentie toe.”

Je zegt zelf dat jouw onderzoek voorlopig beperkt is tot heteroseksuele vrouwen in (vaste) relaties. Wil je graag in de toekomst uitbreiden naar singles of naar niet-hetero’s? Eventueel een onderzoek naar zin in seks na de menopauze?

“Vroeger werd verlangen gezien als een instinct, net als honger of dorst, iets individueels. En natuurlijk zijn er veel individuele factoren (psychologische en fysiologische) die seksueel verlangen beïnvloeden. Toch wordt het belang van interactie steeds duidelijker. Zo duidelijk zelfs dat er wel eens beweerd wordt dat er geen seksueel probleem bestaat dat niet opgelost kan worden door te veranderen van partner. Dat is uiteraard niet helemaal waar en absoluut geen aanmoediging tot partner-hopping. Het betekent wel dat de specifieke dynamiek van een relatie een groot effect op de seksualiteit heeft. Daarom richt ik mij op de ervaring van seksualiteit in interactie met een seksuele partner. Dat hoeft zeker niet alleen binnen een (vaste) relatie te zijn, ik ben ook juist geïnteresseerd in de dynamiek van een onenightstand bijvoorbeeld, of een relatie tussen ‘friends with benefits’. Dus dit onderzoek is ook zeker voor singles bedoeld. Seksuele oriëntatie en menopauze zijn inderdaad factoren die ik ook interessant vind, maar waarvoor ik helaas geen tijd heb in het kader van het huidige onderzoek. Ik doe daarom mijn best om vervolgonderzoek mogelijk te maken zodat ik kan kijken naar seksueel verlangen in al haar facetten.”

Wat hoop je dat de resultaten van dit onderzoek zullen betekenen voor vrouwen?

Zin in seks komt niet zomaar uit de lucht komt vallen. Zin in seks heeft een impuls nodig.

“Ik hoop met dit onderzoek enerzijds een hardnekkige mythe te ontkrachten, namelijk dat zin in seks zomaar uit de lucht komt vallen. Zin in seks heeft een impuls nodig. Daarnaar verwijst impliciet de titel van mijn onderzoek (Op zoek naar zin), naar de noodzaak om verlangen op te zoeken. Maar dan moet je wel weten waar je moet zoeken. Anderzijds hoop ik met dit onderzoek, naast het ontkrachten van die mythe, ook een goed alternatief voor die mythe te bieden; namelijk inzicht in hoe, waarom en wanneer verlangen ontstaat binnen de interactie met een seksuele partner. Inzichten die zowel voor seksuele educatie als voor seksuele dienstverlening bruikbaar zijn. Mijn doel is om vrouwen en koppels beter te kunnen helpen hun verantwoordelijkheid te nemen voor een bevredigend seksleven en een bevredigende relatie.”

Wil je bijdragen aan dit onderzoek? De vragenlijst (volledig anoniem) invullen kan tot en met 8 november op www.opzoeknaarzin.com
In januari deelt Sofia de resultaten van haar onderzoek op Charlie.
Beeld: Istock

Schrijf je reactie

  Louise Vanderputte is een pragmatische idealist met een passie voor taal en mensen. Liefst van al verdiept ze zich telkens in een nieuw fenomeen dat haar fascineert, om het beter te proberen begrijpen. Vaak vloeit daar dan een niet te stoppen informatie-binge uit voort, maar soms gelukkig ook eens een tekst of een ander idee.

  Lees verder in Lijf

  Colofon

  Adres Redactie

  Toko Space t.a.v. Charlie Magazine
  Statiestraat 139
  2600 Antwerpen