Wall of Fame

Dit zijn onze Charlie's Angels

Deze maand doen we een grote fundraisingactie om het voortbestaan van ons magazine te garanderen. Naast een warme oproep aan onze lezers om een abonnement te nemen, richten we ons ook aan iedereen die ons magazineĀ een warm hart toedraagt. Deze organisaties toonden alvast hun support via een gulle gift en/of een betalende samenwerking voor 2019. Zonder hen, geen Charlie!

 

Vrienden van Charlie

Ook Charlie friend worden? Stuur een mail voor info naar sophie@charliemag.be

Colofon

  • Hoofdredactie Jozefien Daelemans
  • Chef redactie Selma Franssen
  • Marketing & partnerships Sophie Docx
  • Art Direction & fotografie Sarah van Looy Carmen de Vos Sandra Mermans
  • Design & code Birdseye design
Adres Redactie

Toko Space t.a.v. Charlie Magazine
Statiestraat 139
2600 Antwerpen