Interview

“Ik heb het gevoel dat Sign for my Future een andere strategie is”

Nele Van Hoyweghen, VN-jongerenvertegenwoordiger over de breedste Belgische klimaatcoalitie ooit.

“Ik heb het gevoel dat Sign for my Future een andere strategie is”

In Brussel werd op 5 februari het startschot gegeven van de nieuwe klimaatcampagne ‘Sign for my Future’. Het initiatief komt vanuit een brede coalitie van jongeren, middenveldorganisaties, het bedrijfsleven, academici en mediabedrijven die maar één doel voor ogen hebben: een straffer klimaatbeleid voor België. “We trekken allemaal aan hetzelfde zeel”, klonk het positief bij de lancering. Dat veel jongeren meedoen aan het initiatief komt niet echt als een verrassing na de klimaatmarsen van afgelopen maanden. We spraken met Nele Van Hoyweghen (19) van de Vlaamse Jeugdraad die de petitie mee draagt. Tekst: Elodie Kona & Caro Hellings. Foto’s: Caro Hellings

“Zoveel mogelijk Belgen moeten deze actie mee ondersteunen en tekenen”, vindt Nele Van Hoyweghen, VN-jongerenvertegenwoordiger bij de Vlaamse Jeugdraad. Zij vertegenwoordigt alle Vlaamse kinderen en jongeren op vlak van duurzame ontwikkeling en klimaat. Ze bouwde samen met de Vlaamse Jeugdraad en de Waalse tegenhanger Conseil de la Jeunesse mee aan de petitie die kinderen vanaf 12 jaar al kunnen ondertekenen.

Hoe zijn grote bedrijfsleiders, jongerenverenigingen en andere organisaties tot een consensus kunnen komen?
“Ik zit zelf niet in de stuurgroep van Sign for my Future, maar de Vlaamse Jeugdraad ondersteunt het initiatief wel. Wij vinden dat we voor een beter klimaatbeleid met alle mogelijke partners moeten samenwerken, omdat het alleen niet zal lukken. We hebben geen tijd om te kibbelen, want er moet nu iets veranderen.”

“Het feit dat die CEO’s hier ook staan, in naam van hun bedrijf, toont hun engagement. Ook zij willen verandering. Als bedrijf is dit niet altijd gemakkelijk. Daarom vragen ze voor een investeringsplan, zodat zij de zekerheid hebben om op lange termijn duurzame investeringen te kunnen doen. De bedrijven willen uiteraard rendabel blijven. En wij als jongeren kunnen zo’n grote coalitie alleen maar steunen omdat het over onze toekomst gaat.”

Op de persvoorstelling van Sign for my Future

Op welke manier helpt die aanwezigheid van grote bedrijven jullie streefdoel?
“Het is al een voordeel dat de industrie meedoet. Heel vaak is de gedachte: ‘Als bedrijf kunnen wij hier niet aan meedoen, want dat is slecht voor onze economische belangen.’ Maar hier zie je dat die bedrijven net willen meewerken aan het klimaatbeleid. Dat geeft een duidelijk signaal aan de politiek. Alle maatschappelijke spelers, zowel jongeren, ngo’s, de media als bedrijfsleiders, stappen mee in het initiatief. Politici kunnen de ‘tegenzin van de industrie’ niet meer als excuus gebruiken.”

Heb jij de indruk dat beleidsmakers bereid zijn om naar het advies van de Vlaamse Jeugdraad te luisteren?
“Wij wel het officiële adviesorgaan, maar politici gaan vrijblijvend om met onze raad. Wij hebben deze zomer ook raad gegeven op het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030, maar dit gebeurde alleen maar omdat Joke Schauvliege, voormalig Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, ons advies had gevraagd. Onze betrokkenheid zou vanzelfsprekend moeten zijn en niet afhangen van de zin van een minister.”

“Wij hebben nog een hele toekomst voor ons dus moeten die nu verzekeren. Daarom staan wij hier. Advies geven, blijft onze kerntaak als Vlaamse Jeugdraad, maar het betekent niet dat we daarnaast geen andere initiatieven mogen steunen. Het is beter om op verschillende paarden te wedden.”

 Heb je het gevoel dat dit initiatief wel zal slagen?
“Ik heb het gevoel dat Sign for my Future een andere strategie is. Door de klimaatmarsen is het thema op de politieke agenda gekomen op een zeer spontane en positieve manier. Eerst door ngo’s, dan door een burgerinitiatief en vervolgens door de jongeren. Dat is een andere manier. Hier is het ook echt de bedoeling om mensen die misschien nog niet helemaal mee zijn in het klimaatverhaal of die niet op straat komen, mee te krijgen. Om eigenlijk de hele Belgische bevolking mee te krijgen, of ja toch zo veel mogelijk.”

Op de persvoorstelling van Sign for my Future

Je zei daarnet dat je met de jeugdraad ervoor gaat zorgen dat er veel jongeren en kinderen worden bereikt met dit project. Hoe hebben jullie dat concreet gedaan?
“Concreet hebben wij geholpen om alle erkende jeugdwerkorganisaties samen te krijgen. In de Vlaamse Jeugdraad zit een commissie jeugdwerk. We hebben alle organisaties aangesproken zodat zij kunnen deelnemen aan dit initiatief. Dit zijn jeugdbewegingen, formatieorganisaties. Kortom: alles binnen het jeugdwerk. Dat zijn meer dan honderd organisaties. Daarnaast zit Herlinde, de voormalige VN-jongerenvertegenwoordiger Duurzame ontwikkeling in de stuurgroep van Sign for my Future.”

“In september 2018 heeft de stuurgroep met ons samengezeten om pakketten voor jeugdwerkorganisaties samen te stellen. We hebben bijvoorbeeld een kant-en-klaar spel gemaakt rond het klimaat voor de leiding van vele jeugdwerkorganisaties. Ik geef zelf leiding en soms is het echt moeilijk om ingewikkelde materie aan kinderen uit te leggen.”

Wat zijn jouw ambities binnen de Jeugdraad op vlak van klimaat?
“Op het vlak van klimaat zijn we nu aan het werken aan een advies rond verantwoorde consumptie, productie en circulaire economie. Recycleren is een voorbeeld hiervan. Wij geloven dat dit een deel van de oplossing kan zijn voor ons klimaatprobleem. Daarnaast hebben we vanaf maart ook een nieuwe VN-jongerenvertegenwoordiger die rond klimaat zal werken. Klimaat is momenteel één van de prioriteiten van de Vlaamse Jeugdraad. Dus we zijn nog volop aan het bespreken wat we concreet gaan aanpakken en op welke manier.”

Hoe komt het dat kinderen en jongeren zo opeens op de klimaatzaak springen?
“Dat leeft eigenlijk al veel langer dan de huidige klimaatmarsen. We hebben deze zomer vanuit de Vlaamse Jeugdraad een bevraging gedaan bij meer dan 800 kinderen en jongeren. Daaruit bleek dat 97 procent van de jeugd toen al bezorgd was over het klimaat. Op de ‘Claim The Climate’ mars van 2 december liepen er al ongelofelijk veel kinderen en jongeren mee. Dit is toen niet expliciet in het nieuws gekomen. Vorig jaar zijn zeventig kinderen, 12-jarigen, van Gent naar Brussel gestapt om hun klimaateisen voor te leggen aan de politici.”

“Maar opnieuw kreeg dit weinig aandacht van de media. Nu zijn er met Anuna De Wever en Kyra Gantois boegbeelden voor de jeugd opgestaan. De frustraties hebben zich opgestapeld en enkele jongeren dachten: ‘Nu is het genoeg. De politici luisteren niet naar ons, dus wij komen op straat.’ Maar die bezorgdheid voor het milieu is er wel al veel langer volgens mij.”

Ook Kyra Gantois, Anuna De Wever en weervrouw Jill Peeters waren aanwezig

Net na de lancering hoorden we dat de sociale klimaatorganisatie Climaxi vzw uit het initiatief stapte omdat ze vrezen dat mensen die het al moeilijk hebben voor de kosten zullen moeten opdraaien. Ook Students for Climate distantieerde zich van het initiatief. Wat denken jullie hiervan?
“Ik snap dat sommige organisaties achterdochtig zijn maar elk verhaal heeft twee kanten. Ik vind het heel goed dat er een debat is rond dit topic. Maar met Sign for my Future willen we vooral een positieve boodschap brengen. We willen samen veranderen en daar is dat investeringsplan dat we voorstellen ook een voorbeeld van.”

“Er heerst ook wat misinterpretatie rond het initiatief. Het is niet opgestart door CEO’s die hun bedrijf goed willen praten, maar door twee burgers, twee papa’s. Volgens mij is het gewoon al uniek dat CEO’s in eigen naam engagement tonen voor het klimaat. Daar willen we op focussen. Dan vind ik het jammer dat sommige organisaties, waaronder ook jongeren, zich daaruit terugtrekken maar dat is natuurlijk hun volste recht.”

De drie eisen van Sign for my Future zijn een klimaatwet, een wettelijk kader om voor 2050 klimaatneutraal te zijn. Een investeringsplan om die klimaatneutraliteit ook echt waar te maken en een speciale klimaatraad. Met deze eisen wil het initiatief zo veel mogelijk Belgen de petitie laten tekenen via www.signformyfuture.be. In de weken voor de verkiezingen van 26 mei zal er dan een mandaat worden overhandigd aan de voorzitters van alle politieke partijen in België.

Schrijf je reactie

Lees verder in Wereld

Colofon

Adres Redactie

Toko Space t.a.v. Charlie Magazine
Statiestraat 139
2600 Antwerpen